başvuru kayıt
videolar

Email Listesi

Kampanyalarımızdan haberdar olmak için lütfen kaydolunuz.
Adınız Soyadınız
Email Adresiniz

Bağlantılar

Videolar twitter google plus pinterest instagram

Ziyaret İstatistik

» Online: 12
» Bugün: 633
» Bu Ay: 25435
» Bu Yıl: 95099
» Toplam: 500461

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER HAKKINDA BİLGİLER

 
   Özel Yetenek sınavlarıyla Öğrenci Alan Bölümler:
1- Grafik Tasarım
2- İç Mimarlık
3- Endüstri Ürünleri Tasarımı
4- Çizgi Film ve Animasyon
5- Fotoğraf ve Video
6- Bileşik Sanatlar
7- Sanat Yönetimi
8- İletişim Tasarımı
9- Fotoğraf
10- Görsel İletişim Tasarımı
11- Tekstil ve Moda Tasarımı
12- Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı
13- Resim
14- Heykel
15- Geleneksel Türk El Sanatları (Tezhip, Ebru, Hat, Halı-Kilim)
16- Seramik – Cam
17- Resim – İş Öğretmenliği (Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde bulunur)
18PlastikSanatlar                                                                                                                                                                                                                       19- Güzel Sanatlar Liseleri
20- Baskı Sanatları
   Bölümler Hakkında Bilgiler:

Grafik Tasarım Bölümü
 Grafik Tasarım Bölümü'nün amacı grafik alanında deneyimli, üretici ve özgün tasarımcılar yetiştirmek, tasarım ve üretim aşamalarında evrensel düzeye ulaşmaktır.Grafik tasarım bir mesaj vermek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, organize edilmesini içeren bir süreçtir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda dijital veya dijital olmayacak bir şekilde grafik tasarım uygulanabilir.
 Grafik Tasarımcılar, akademik kariyerin yanı sıra, reklam ajanslarında, yayınevlerinde, fotoğraf ve multimedya alanlarında da çalışma imkanı bulabilirler.Sektörün hemen her alanında istihdam edilecek iyi eğitimli, donanımlı grafik tasarımcılara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada, Grafik Tasarım Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli, çağdaş özelliklere sahip, iletişim stratejilerini geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve fark yaratabilen grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
  İç Mimarlık Bölümü, var olan açık ya da kapalı bir mekanı mobilya, renk, doku, malzeme ve teknik açıdan uygun donanımlarla kullanarak bir mekan tasarlama sanatıdır. 
 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nün amacı; bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözüm üretebilme
beceri ve bilgisi ile donatılmış çağdaş iç mimarlar ve çevre tasarımcıları yetiştirmektir.
  Evlerin ve işyerlerinin dekorasyonu; fuar alanlarının, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin, çevresel hizmetlerin tasarımı; restorasyon ve mimari eserlerin korunması gibi pek çok
tasarım iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına olan gereksinimin arttığını göstermektedir.
  Bu bölümde teori ve pratiğin birleştirilerek, iç mekanların ve çevresel bağlamların nasıl
planlanacağı, düzenleneceği, yönetileceği ve araştırılacağı işlevsel ve estetik yönlerine göre teknik ve işletme eğitimleri ile desteklenerek öğretilir.

 İletişim ve Tasarım (Görsel İletişim Tasarımı-Çizgi Film Animasyon) Bölümü
 
İletişim ve Tasarımı Bölümü, her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak, iletişim olgusunu, sanat, kültür, teknoloji, gibi çok boyutlu perspektifler bağlamında değerlendirebilecek, iletişim sürecinde kurumların görsel kimliğini oluşturabilecek ve bu görselliğin planlamasını yapabilecek uzman iletişim tasarımcısı yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde; iletişimin söz konusu farklı etkenler çerçevesinde,yazılı ve görsel bağlamda nasıl tasarlanacağı ve bu tasarım süreçlerinde ne gibi yöntem ve teknikler kullanılması gerektiği; gelişmiş teknolojiler kullanılarak, teorik ve uygulamalı derslerle öğretilmektedir.
Son yıllarda görsel iletişim sektöründe (özel televizyon, animasyon ve multimedya yapım şirketleri, reklam ajansları gibi) ortaya çıkan çizgi film sanatçısı (animatör) gereksinimi, anasanat dalı öğrencilerine avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla çizgi film-animasyon sanatı, sektörel anlamda üretim sürecine dönüşerek, temel ve türsel niteliğinde önemli değişikliklere uğramış ve bu sanat dalının hem görsel dil dağarcığı, hem de kullanım alanları genişlemiştir.
  Mezun olan öğrenciler, sanat ve tasarım alanlarında çalışabileceği gibi, kültürel etkinlik düzenleme ve prodüksiyon alanlarında da çalışmaya başlayabilir. Dergi, gazete, sinema,televizyon, tanıtım ve reklam ile ilgili kurum ve kuruluşlarda iletişim tasarımcısı olarak görev yaparlar.
Yine, kendi reklam ajanslarını kurabilecekleri gibi reklam ajanslarında, matbaalarda, yayınevlerinde, TV. Kanallarında ve multimedya şirketlerinde grafik tasarımcı olarak; illüstratör olarak ve animasyon şirketlerinde animatör olarak veya mizah dergilerinde çizer olarak, animasyon ve oyun stüdyosu yapımcılarına mekan tasarımları oluşturan konsept ressamı olarak, sinema-TV. sektöründe özel efekt tasarımcısı olarak istihdam edilebilmektedirler.

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü; Baskı, Dokuma, Giyim ve Örme gibi tekstilin temel alanlarını programlayarak, evrensel değerleri özümsemiş, çağdaş bilgi, sanatsal, estetik ve teknik becerilerle donanımlı, endüstrinin gerektirdiği güncellik ve markalaşmayı ön planda tutan, sektörün gereksinimlerine uygun tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 Her ne kadar moda kavramı, ülkemizde gerek yaşamımıza ve gerekse eğitim sektörüne çok yeni giren bir sözcük ise de, uluslararası moda dergilerinin ülkemizdeki faaliyetleri, Türk moda tasarımcılarının girişimleri, alana dönük sivil toplum kuruluşlarının sağladığı destekler ve İstanbul Moda Günleri etkinliğiyle, hazır giyim ve tekstil sektöründe moda, ülkemizin en temel insan gücü ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir.
 Mezun olan öğrenciler; Dokuma Tasarımcısı, Baskı Tasarımcısı, Giysi Tasarımcısı, Yönetici ve İplik üretimi ve Kumaş üretimi yapan sektörlerde yer alabilecekleri gibi, kendi atölyelerinde bağımlı ve bağımsız olarak çalışabilirler.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız, birçok seçenek arasından beğenerek aldığımız, kullanışlı, yaşadığımız çevreyi ve yaşam kalitemizi önemseyen ürünlerin geliştirilmesi endüstri ürünleri tasarımcılarının katkılarıyla Endüstri ürünleri tasarımı, değişen ihtiyaçları ekonomik ve yaratıcı ürünlere dönüştürme uğraşıdır.Tasarımcıların geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi çözümler, evlerde kullandığımız elektrikli aletlerden saklama ve pişirme kaplarına, üzerimizde taşıdığımız cep telefonundan kol saatine, çalışma mekanlarında kullandığımız ofis sistemlerinden aydınlatma elemanlarına, ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarından ulaşım araçlarına kadar birçok ürünün, yaşamımızı kolaylaştıran, deneyimlerimizi zenginleştiren, tercih ettiğimiz ürünler haline gelmesinde önemli bir rol oynar. Endüstri ürünleri tasarımcısı, ihtiyaçların belirlenmesine, belirlenen ihtiyaçların yeni ürünlere dönüşmesine veya yapılacak değişikliklerle mevcut ürünlere yansımasına, ürünlerin kullanım ömrünü tamamladıktan sonra değerlendirilmesine kadar birçok aşamaya katkıda bulunur; tasarım sürecinde hem üretici kuruluşun üretim olanakları, maliyet, pazar payı, hedef kitle gibi kaygılarını hem de kullanıcının kültürel değerlerini, estetik beğenisini, kullanım kolaylığı ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını gözetir.
 Endüstri Ürünleri Tasarımı’nın amacı, içinde yaşadığımız endüstriyel dünyanın ve onu tüketecek insanların gereksinimlerine bir şekilde yaratıcı çözümler üretmektir. Bu nedenle tasarım; insanın gereksinimlerine, dileklerine göre bir yöntem, felsefe, teknik, kural, gelişme ve yaşama sanatıdır. Ürünler, insanların örf ve gelenek tarihlerinin üzerinde toplandığı bir miras olarak ortaya çıkar.
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme becerileri önemli bir yer tutar. Tasarımda yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi, tek bir doğru çözümün olmadığı, birçok farklı çözüme ulaşmanın mümkün olduğu bir sürece işaret eder; bu süreçte genel bilgi birikimi, araştırma ve gözlem, tasarım metodları ve görselleştirme becerileri önemli bir rol oynar. Tasarım sürecinde serbest el çizim, teknik çizim, üç boyutlu modelleme ve bilgisayarla modelleme yoğunluklu olarak kullanılan görselleştirme araçlarıdır.
 Ulaştırma(otomotiv, deniz araçları, hava araçları,..), beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj , elektronik ve iletişim, , mobilya gibi sektörler Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğinin kapsadığı alanlardan bazılarıdır.

Resim Bölümü

 Bölüm 4 yıllık bir öğretim vermektedir.Bu bölüm,bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı ulusal ve uluslar arası alanda sanatsal etkinliklere katılan sanatçı adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Öğrencilerin, sanat alanı ile ilgili kavram ve terim bilgisine sahip, sanatla diğer dallar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, sanat ve tasarım konusunda gerekli malzeme bilgisi ve teknik donanıma sahip olan ve bu bilgiyi uygulayabilen, yaratıcı düşüncenin oluşumunda görme, algılama, farkına varma, ifade edebilme ve bu farklılıkları yeni bir kurgu ve düşünce için bir araya getirebilme yetisini kullanabilen, kalıpların dışına çıkabilen bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin sanat ve tasarım alanında bir işin ortaya çıkarılmasından sunumuna kadarki süreci planlayabilen, yaşadığı çağın iletişim ve teknik olanaklarından yararlanabilen, yaşadığı çevrenin olanaklarını keşfederek, değerlendirebilen, eleştirebilen, kendi sanatsal duyarlılığı ve estetik kaygıları dahilinde yeniden dizayn edebilen, bireysel ya da grup olarak sanatsal oluşum ve etkinliklere katılabilen bireyler olması gibi yeterliliklere sahip olmaları planlamaktadır.

 Mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da ressam, galeriler ve atölyelerle kurduğu bağlantılar ile sanat danışmanı, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olma hakkı kazanabilir.

Seramik Bölümü

 Programın genel amacı; bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Seramik öğrencisi dört yıllık eğitim süresince yalnızca sanat alanının teknik uygulamalarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda sanat alanında kültürel, felsefi, tarihsel ve toplumsal bir bakış açısı kazanarak teknik ve kuramsal olarak donanımlı bir sanatçı adayı olarak yetişir.
Bölümün amacı; evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş sanatçı adayları yetiştirmek, öğrencilerin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda eğitimini kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürmektir.

 Seramik Bölümü, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının geliştirilmesi ekseninde yeni sanatsal ve kültürel etkinlikleri geliştirmek açısından önemlidir. Seramik Bölümü, Türk sanatını; yerel estetik bakıştan hareketle, evrensel çizgide ve dünya çapında rekabet üstünlüğü yaratacak ekonomik değerlere ve yeni sanatsal kuramlara dönüştürmeyi görev kabul eder. “Toplumda, gelenekselden çağdaşa estetik kaygı ve beğeni duygularının oluşturulması ve geliştirilmesi ekseninde, yeni sanatsal kuramlar geliştirmek ve öğrencilerimizin özgür düşünce ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkararak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak fırsatlar sunmak” bölümün vizyonunu ortaya koyar.


Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü


  Bu bölümdeki eğitim ve öğretim ile geleneksel olandan yola çıkarak bugüne ve geleceğe yönelik gereksinimlere cevap verebilecek tasarımların yaptırılması amaçlanmaktadır. Bu tasarımlarda, özellikle taklitçilik ve tutuculuktan uzak, bireysel yaratıcılığın ön planda tutulması hedeflenir. Çalışmalar kuramsal ders ve etkinliklerle desteklenmektedir. Aynı zamanda bu anasanat dalı programlarında ülkemizdeki kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu konularında öğrencilere bilgi ve beceriler kazandırılır.

Üstün teknik niteliklerinin yanı sıra özgün desen ve üslupları ile tüm dünyada haklı bir üne sahip olan geleneksel sanatlarımız, yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiştir.
En başarılı ve bol üretim yapıldığı dönemler incelendiğinde, Türk desen ve üslup zenginliği tasarıma verilen önemi açıkça vurgulamakta ve uygulamaların belli ilkeler içinde geliştiğini göstermektedir. Bu veriler doğrultusunda öğrencilere, tasarımın ilke ve yöntemleri verilerek, çağımızın gereksinimlerine uygun, özgün eserler meydana getirebilecek eğitimli, yaratıcı, nitelikli birer sanatçı adayı yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 Mezun olan öğrenciler; kendi atölyelerinde, müze ve kütüphanelerde, resmi ve özel atölyelerde, arşivlerde, sivil ve dini eserlerin restorasyonunda çalışmaktadır. Ayrıca  yüksek lisans ve sanatta yeterlilik programları da yapabilirler.

Heykel Bölümü
 
Heykel Bölümü'nde eğitim, öğrenciye bu mesleğin gerektirdigi temel bilgilenme ilkelerini aktarırken olabildiğince çok seçenek içeren, bireysel yaraticiliğin desteklendiği çağdaş bir anlayış temelinde yürütülmektedir. Atölye çalışmaları ve bu çalışmaları destekleyen kuramsal dersler ve etkinliklerle amaçlanan durum, öğrencilerin okul sonrası meslek yasamı için gerekli donanımları elde edebilmesidir.
  Modelaj atölyelerindeki çalışmalarda malzeme olarak kil kullanılmaktadır. Taş, Ahşap, Taki ve Maden atölyelerinden oluşan Uygulama atölyelerinde çeşitli malzemelerin kullanim olanakları öğretilirken, öğrencilerin çağdaş sanat tasarımcılığının ilkeleri ile karşilaşması amaçlanır.

Sahne Dekorları ve Kostümü Büölümü

  Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü, günümüz koşullarına cevap verebilecek nitelikte tiyatro, opera-bale, sinema, televizyon, reklam, gösteri,tören, karnaval, festival vb. alanlarda çalışacak sahne dekorator, kostümcüsü, hareketli boyutlu biçim tasarımcısı ve sanat yönetmenleri yetistirmeyi amaçlamaktadır.
   Mezun olan öğrenciler , Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Belediyeye bağlı ödenekli Şehir Tiyatrolarında Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımcısı olarak görev aldıkları gibi yine özel ve devlet tiyatrolarında, sinema ve reklam sektöründe, vitrin ve fuar dekorlarında, festival, tören, milli bayramlar ve açılışlarda çevre düzenlemelerinde dekor ve kostüm tasarımcısı ve sanat yönetmeni olarak da görev yapmaktadırlar.

Fotoğraf Bölümü

  Fotoğrafın 15. yüzyılda başlayan teknolojiye dönük serüveni, bir kulvarda gelişimini sayısal teknoloji düzeyine ulaştırırken; diğer kulvarda görsel iletişim sistemi içinde araç olarak fotoğrafın kullanım alanlarının yoğunluk kazanması ve bu alanlarda gösterdiği dil çeşitliliği, fotoğraf eğitimini de gerekli kılmış ve Batı'da Daguerre ile başlayan ve günümüze kadar süregelen dönemde eğitim kurumları da yerini almıştır.
  Ülkemizde geç kalınmış böyle bir eğitimin başlatılmasındaki amaç; bir yandan sanata dönük açılımı içinde, fotoğrafı gelişi güzellikten kurtararak okul düzeyine götürmek ve okul düzeyine götürüldügü kadarıyla da teknik okul düzeyinden kurtarmak; bu bağlamda yaratıcı gücü açığa çıkartmak, sezgileri geliştirmek, ileriye dönük ve doğru bakış açısı getirecek insanı yetiştirmek; deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmeyi kazandırmak; diğer yandan ise lisans ve lisansüstü düzeyde, bilimsel alt yapı ile donanmış meslek insanını biçimlendirmektir.

Birleşik Sanatlar

Sanattaki geçmiş bilgileri, biçim ve becerileri öğretmek, bunları günümüze örtüştürmek, günlük yaşam ile sanatı birleştirmek, bir ürünü oluşturmak için düşünsel ve maddi çalışmaların yürütülmesini sağlamak, bu ürünlerin proje, çizim, maket gibi uygulamalarını yapmak ve yaptırmak bu bölümün amaç ve içeriğini oluşturmaktadır.
Baskı Sanatları

Amacı çağın gereksinimine yanıt veren çağdaş yaşama ve mimariye uygun bir konuma gelen baskı sanatları dalında, çağdaş sanat anlayışını özümsemiş, yaratıcı, yapıcı, öncü tasarımcı bireyleri yetiştirmektir. Üst düzeyde eğitime yönelik özgün çalışmalar gerçekleştirmek, ülkemizde oldukça yeni bir ilgi alanı olan baskı resmin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve yaygınlaşmasını, dolaysıyla Türk resim sanatının hızlı ve etkili biçimde gelişmesini sağlamak ikinci amaçtır.
Bu bölümden mezun olanlar; akademisyen, öğretmen, serbest sanatçı ve baskı tasarımcısı olarak resmi ve özel kurumlarda çalışabilirler.

Sanat Yönetimi


Burada amaç; öğrencilere temel sanat kültürü ve tasarım formasyonu vermek ve tasarımsal yaratıcılığı, (iletişimin görsel dilini) geliştirmektir.

Sanat ve Tasarım


Bu bölümün amacı sanat alanı ile toplumun her kesimini buluşturacak araştırmalar yaparak bunları uygulamaya koyacak tasarımcılar yetiştirmektir.
Öğrenciler bu bölümde sanatın ve kültürün amacını, önemini göz önüne alarak, etik, politik, eğitsel ve sosyal bir bakış açısı kazanırlar.

Plastik Sanatlar


Resim ve heykel ana sanat dallarından oluşmaktadır. Bölümde resim ve heykel disiplinlerinin sentezine yönelik bir eğitim anlayışı amaçlanmaktadır. Bölümde ilk iki yıl her iki ana sanat dalını içeren ortak program yürütülür. Eğitim üçüncü yıldan itibaren belirtilen ölçüler doğrultusunda ana sanat dallarına ayrılır

Resim Öğretmenliği


Bu bölümde, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde yapılan araştırmalarla öğrencinin yaratıcı kişiliği geliştirilmektedir.
Bilgi, beceri, bilimsel düşünce ve yaratıcılığın gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar, genel kültür, eğitim formasyonu, gezi ve gözlemler bölümün içeriğini oluşturmaktadır.
Bu bölüm görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği ile almış oldukları ana dallara göre serbest ressam, heykeltraş, fotoğrafçı, grafiker, tekstil tasarımcısı ve seramik sanatçısı olma imkanı sağlamaktadır.


 

Anahtar Kelimeler: Güzel sanatlar fakültesi | Sanat ve Tasarım fakültesi |
15628
SİTEMİZDE BULUNAN TÜM YAZI VE RESİMLER ANATOMİ SANAT AKADEMİSİNE AİTTİR.İZİNSİZ KULLANILMASI YASAKTIR. vesair.com